wczytywanie strony...

Privacy policy

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Paweł Bigaj, prowadzący działalność pod firmą Zakłady Produkcyjne Bigaj Paweł Bigaj z siedzibą w Krynicy Zdroju, pod adresem 33-380 Krynica Zdrój, ul Wiejska 52, posługujący się numerem NIP: 6372117517.

2) ZP BIGAJ wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 33-380 Krynica Zdrój, ul. Wiejska 52, lub pod adresem email: quality@zpbigaj.pl

3 ) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1.lit.b, w celach związanych z działalnością gospodarczą oraz współpracą biznesową w tym: przesyłania ofert, informacji handlowych, marketingu produktów,

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy organizacji publicznej.

5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Cooking oil in spray with Your Private label Cooking oil in spray with Your Private label

Name or company

Phone or e-mail

Massage

Request form

Join the group of our clients

Send us a request oraz contact us. Let us know what you need, and we will make every effort to provide you with satisfying answers!

+48 600 645 561 zpbigaj@zpbigaj.pl